OPC UA 软件

OPC UA 软件

Moxa OPC UA 软件与 ioLogik 系列的远程 I/O 产品搭配使用,利用 Moxa 主动监控专利技术,极大化提高远程设备的数据采集效率,提升响应速度,节省带宽。

添加至收藏夹